Nordic GTC

Vi bygger broar mellan kulturer

Vår vision är att bidra till ett mer inkluderande och diversifierat samhälle där fokus ligger på kompetenser och talang.

Vi erbjuder anpassade program och stöd till organisationer och individer inom alla områden och branscher för att bidra till en lyckad integration och hållbar utveckling.

Läs mer

Tjänster

Språk och kulturstöd

på arbetsplatsen

Att lära sig ett nytt språk är som att lära en ny kultur och dess normer och värderingar.

Läs mer

Integrationsprogram

Att få och behålla ett nytt yrke kan hjälpa till en framgångsrik integration. Vi banar vägen.

Läs mer

Cross-Cultural

Training

I dagens globaliserade företagskultur är det avgörande att lära sig att arbeta effektivt i en multikulturell arbetsmiljö.

Läs mer

Vi på Nordic GTC  är ett multikulturellt team och vi alla vet utifrån våra personliga erfarenheter hur det är att flytta till ett nytt land och anpassa sig till en ny miljö, både gällande ens yrkesliv och sociala liv. 

Vårt mål är att stödja organisationer så att de kan dra nytta av mångfalden och bana väg för nykomlingar att integreras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

“Vi är väldigt nöjda med tjänsten och det var bra för vår medarbetare. Tycker absolut att vi kan rekommendera det för andra företag! Handledaren från Nordic GTC  kunde förklara för vår medarbetare vissa saker som vi kanske tar för självklart och hen kunde också ge oss en bild så att vi kunde förstå varför vår medarbetare inte förstod vissa saker! Det var mycket bra så Stort Tack!.”

ICA Kvantum, Landskrona

“Jag tror att den här integrationskursen är jätteviktigt för alla. Jag lärde mig mycket om svensk arbetskultur och samhället. Metoden var perfekt och ni presenterade allt på bästa sätt. Jag är tacksam för allt och jag rekommendera kursen för att det är jättebra.”

Deltagare från integrationskurs

Vi samarbetar med

Jag kan varmt rekommendera Nordic GTC språk- och integrationskurs som är pedagogisk och lärorik, både för de som ska ut i arbete men även för företagen.

Susan HinzProjektledare/rekryterare, Tillväxt Landskrona