Integrationsprogram

Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället. Det finns tre viktiga faktorer som kan bidra till en lyckad integration i Sverige: kunskaper i språket, kunskaper om samhället och arbetskulturen och en trygg anställning. För en trygg anställning bör man ha tillräcklig kunskap om språket och den svenska arbetskulturen. Detta unika program med sin kreativa, interaktiva och ”outside of the box” – metod hjälper deltagarna att få en djupare kunskap om det svenska samhället och dess arbetskultur genom att ta itu med grunderna och gradvis bygga en hållbar utveckling.

Syfte

  •  Att hjälpa och coacha nyanlända för att de ska utveckla sin fulla potential och kompetens i samhället och anpassa sig till det svenska samhället och den svenska arbetsplatsen.

  • Att förkorta tiden för individer att komma in på arbetsmarknaden och utnyttja sin fulla potential. 

Genomförande

  • Integrationsprogrammet innehåller fyra kurser och genomförs under en period på fyra dagar i Linc, Weibullsholm, Landskrona eller på av kunden önskad plats. Varje kurs är 4 timmar lång inklusive pauser. 
  • Programmet har möjlighet att anpassas efter kundens behov
  • Programmet genomförs på både svenska och deltagarnas modersmål.

Våra tjänster kan nyttjas av

  • Alla företag och organisationer i alla områden och branscher samt individer som vill komma ut på arbetsmarknaden. 
  • Rekryteringsföretag som vill skicka sina kandidater till praktikplatser.  
  • Företag som jobbar med stöd och matchning.
Kontakta oss

Våra andra tjänster

Språk och kulturstöd

på arbetsplatsen

Att lära sig ett nytt språk är som att lära en ny kultur och dess normer och värderingar.

Läs mer

Cross-Cultural

Training

I dagens globaliserade företagskultur är det avgörande att lära sig att arbeta effektivt i en multikulturell arbetsmiljö.

Läs mer

Jag arbetar som projektledare och rekryterare på Tillväxt Landskrona/Resursjobb och har hjälpt många i arbete. Vår erfarenhet har visat att vissa saker är svåra att förstå inom det svenska arbetslivet när man kommer från en annan kultur.

Nordic GTC språk- och integrationskurs är till för att underlätta och förberedas inför arbete på svensk arbetsmarknad för att öka möjligheterna till ett arbete på lång sikt. Senaste resultatet visar 10 av 15 som har gått kursen har fått arbete.

Jag kan varmt rekommendera Nordic GTC språk- och integrationskurs som är pedagogisk och lärorik, både för de som ska ut i arbete men även för företagen.

Susan Hinz

Projektledare/rekryterare

  Tillväxt Landskrona