Cross-Cultural

Training

I dagens globaliserade företagskultur är det avgörande att lära sig att arbeta effektivt i en multikulturell arbetsmiljö. Forskning visar att fler interkulturella färdigheter bidrar till att bryta ner hinder, förbättrar produktiviteten och stimulerar innovativt tänkande. Vi på Nordic GTC erbjuder anpassande träningar/workshops för att öka interkulturella kompetenser.

Vi erbjuder

Cross-Cultural Training

  • Alla våra program är anpassade efter kundens behov.
  • Alla våra program inkluderar en pre-träningsanalys (förberedande möten och individuella frågeformulär) och en utvärdering efter programmet. 
  • Utbildningarna organiseras för en eller flera personer från samma företag. Varaktighet varierar beroende på de mål som ska uppnås och den tid deltagarna har till förfogande.
  • Utbildningarna kan genomföras både på Linc, Weibullsholm, Landskrona eller på av kunden önskad plats.
Vår interaktiva strategi är en kombination av forskningsteori, verkliga exempel och workshops. 

Våra tjänster kan nyttjas av

  • Alla företag och organisationer som vill dra nytta av kulturell mångfald på arbetsplatsen och har anställda med internationell bakgrund.
Kontakta oss

Interkulturell workshop

Ett perfekt format för kick-off-möten, seminarieinsatser, bryta isen i början av program osv. Denna flexibla workshop kan anpassas efter era behov.

Multikulturell teambuilding

Om ni leder ett multikulturellt team och vill skapa en teamsynergi, är denna workshop perfekt. Vi på Nordic GTC samlar multikulturella team för en Team Buildningsession för att  gå igenom alla utmaningar och hjälpa dem att arbeta mer effektivt.

Våra andra tjänster

Språk- och kulturstöd

på arbetsplatsen

Att lära sig ett nytt språk är som att lära en ny kultur och dess normer och värderingar.

Läs mer

Integrationsprogram

Att få och behålla ett nytt yrke kan hjälpa till en framgångsrik integration. Vi banar vägen.

Läs mer