Introduktion till svensk arbetsmarknad kurs– Okt/Nov 2020, Landskrona

En dynamisk och interaktiv program för individer och långtidsarbetslösa för attförkorta tiden för individer att komma in på arbetsmarknaden och utnyttja sin fulla potential.   Under kursen kunde vi se utvecklingen av deltagarnas uppfattning om det svensk arbetskultur genom deras diskussioner och interaktioner. I slutet av kursen visade deltagarna sin uppskattning genom utvärderingshandlingar och muntlig uppskattning.

Några kommentar från deltagare:

Hela kursen var roligt och jag lärde mig mycket. Det som var mest intressant var om normer på jobbet och den svenska arbetskulturen.

Det var mycket intressant för mig att ha mer information om normer på arbetsplatsen. Jag hade ingen aning om sociala och arbetsplats normer tidigare och hur man kan bli mer delaktig på arbetsplatsen.