Kompetensutveckling program – Oktober 2020, Landskrona

En dynamisk och interaktiv program för individer och långtidsarbetslösa för att förkorta tiden för individer att komma in på arbetsmarknaden och utnyttja sin fulla potential.  

Enkla jobb är en satsning som tar ett helhetsgrepp om arbetslöshetsfrågan och bygger på samverkan mellan Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och näringslivet i Landskrona. I ESF-projektet medverkar också kommunerna i Familjen Helsingborg samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Helena Nielsen (Samordnare – ESF-projekt Enkla Jobb, Arbetsmarknad Landskrona):

Nordic GTC har varit väldigt följsamma i planeringen inför utbildningen av våra projektdeltagare. Detta visade sig vara betydelsefullt då våra deltagare var väldigt nöjda med både utbildningens innehåll och de som höll i utbildningen. Våra deltagare fick en djupare förståelse för hur komplext det är med interkulturell kommunikation, kopplat till både arbetsplatser och i samhället som helhet. Deltagarna fick också en större förståelse och inblick i arbetsmiljöns olika område och hur betydelsefull den kunskapen är att ha för att få och behålla ett arbete.

Några kommentar från deltagare:

Att se på saker och ting från ett annat sett gällande arbetsplatsen var väldigt intressant.

Toppen föreläsare!

Fantastiskt upplägg. Det integrationsarbete som görs är RIKTIGT bra! Det behövs mera av detta högkvalitet på undervisning och innehåll.