Nordic GTC

Om oss

Vi på Nordic GTC är ett multikulturellt team och vi alla vet utifrån våra personliga erfarenheter hur det är att flytta till ett nytt land och anpassa sig till en ny miljö, både gällande ens yrkesliv och sociala liv.

Att flytta till ett nytt land kan vara roligt och spännande, så väl som stressande och frustrerande.

 

Men avsaknaden av kunskap om svensk arbetskultur och bristande  språkkunskaper begränsar en från att få ett jobb som motsvarar  den examen och de referenser man förvärvat i sitt hemland.

Vi på Nordic GTC erbjuder anpassade program och stöd till organisationer och individer inom alla områden och branscher för att bidra till en lyckad integration och hållbar utveckling.

Vision

Vår vision är att bidra till ett mer inkluderande och diversifierat samhälle där fokus ligger på kompetenser och talang. 

Mål

Vårt mål är att stödja organisationer så att de kan dra nytta av mångfalden och bana väg för nykomlingar att integreras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.   

Team

Poorya Kazemipour

VD & grundare

Juliette Cortas

Kursledare/handledare

Alex Zangenehpour

Kursledare/handledare

Robert Cortas

Kursledare/handledare

Läs gärna mer om vårt arbete och våra tjänster

Tjänster