Språk och kulturstöd

på arbetsplatsen

Att lära sig ett nytt språk är också att lära sig en ny kultur och dess normer och värderingar. Forskning visar att de som går direkt in i arbete utan ordentlig språkutbildning möter olika utmaningar på arbetsplatsen.

De utvecklar mycket grundläggande språkkunskaper som inte räcker till för att vara en aktiv medlem i organisationen eller i det sociala livet, och dessutom är det en lång och ineffektiv process att lära sig ett språk genom att delta i språkkurser, som slösar bort tid och talang. 

Vad vi gör

Vi hjälper anställda med olika bakgrund med svensk språkutveckling samt kulturellt stöd på arbetsplatsen. Det som gör oss unika är att vi inte bara hjälper den anställda att förbättra hens språkkunskaper genom en språkutvecklingsplan utan vi hjälper också den anställda att anpassa sig till den svenska arbetsplatsen mycket lättare och snabbare genom att förklara och diskutera den svenska arbetskulturens normer och värden.

Förklara uppgifter och rutiner på arbetsplatsen

Går igenom alla arbetsuppgifter och rutiner och förklarar dem både på svenska och på anställdas modersmål eftersom betoningen ligger på förståelsen av uppgifterna och rutinerna.

Språkutveckling

Vi hjälper medarbetaren att förbättra sin svenska genom en språkutvecklingsplan på arbetsplatsen.

Kulturstöd

Vi hjälper den anställda att anpassa sig till den svenska arbetsplatsen mycket lättare och snabbare genom att förklara och diskutera svenska arbetskulturnormer och -värden så väl som specifika normer och värden som finns på arbetsplatsen.

Stödja chefer

Vi hjälper chefer genom att underlätta kommunikationen mellan inte bara multikulturella anställda och kollegor utan också med chefer.

Bidra till en lärande och inkluderande arbetsmiljö

Vi bidrar till en lärande miljö där alla anställda engagerar sig i lärandet och njuter av mångfalden tillsammans. Detta kommer att främja ”Vi” -känslan bland de anställda.

En av principerna för språkinlärning är att lära genom interaktion med andra.

Våra tjänster kan nyttjas av

  • Alla företag och organisationer i alla områden och branscher.
Kontakta oss

Våra andra tjänster

Integrationsprogram

Att få och behålla ett nytt yrke kan hjälpa till en framgångsrik integration. Vi banar vägen.

Läs mer

Cross-Cultural

Training

I dagens globaliserade företagskultur är det avgörande att lära sig att arbeta effektivt i en multikulturell arbetsmiljö.

Läs mer