Nordic GTC

Tjänster

Tjänster

Vi på Nordic GTC erbjuder anpassade program och stöd till organisationer och individer inom alla områden och branscher för att bidra till en lyckad integration och hållbar utveckling.

Kontakta oss

Språk och kulturstöd

på arbetsplatsen

Att lära sig ett nytt språk är som att lära en ny kultur och dess normer och värderingar.

 

Läs mer

Integrationsprogram

Att få och behålla ett nytt yrke kan hjälpa till en framgångsrik integration. Vi banar vägen.

 

Läs mer

Cross-Cultural

Training

I dagens globaliserade företagskultur är det avgörande att lära sig att arbeta effektivt i en multikulturell arbetsmiljö.

 

Läs mer

Vårt mål är att stödja organisationer så att de kan dra nytta av mångfalden och bana väg för nykomlingar att integreras i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.